Groepen in focus

Over de auteurs

Paul Ketelaar, (1960) studeerde Sociale Psychologie en Communicatiewetenchap aan...

> Lees verder

 

Felix Hentenaar (1943) studeerde Sociologie aan...

> Lees verder

 

Marloes Kooter (1985) studeerde Theater-, film- en televisiewetenschappen aan...

> Lees verder

 

Op deze website vinden zowel studenten als docenten veel extra oefenmateriaal, zoals cases, multiple-choicevragen en videofragmenten. Je kunt dit materiaal bekijken en de vragen maken door in de loggen met de code uit het boek.

 

 

Over het boek

Het boek Groepen in focus: In vier stappen naar toegepast focusgroeponderzoek biedt een systematisch en bruikbaar profiel van een zowel in wetenschap als in praktijk populaire kwalitatieve onderzoeksmethode: de focusgroepmethode ofwel groepsdiscussie. Wetenschappers, studenten en docenten, communicatieadviseurs, marktonderzoekers en mediabureaus zetten deze methode veelvuldig in om een diepgaand inzicht te krijgen in de mening over en gevolgen van plannen, producten, diensten of acties bij doelgroepen.

 

In dit boek wordt uitgebreid aandacht besteed aan de vaardigheden en inzichten van de moderator om een focusgroeponderzoek efficiënt en betrouwbaar uit te voeren. Deel 1 van dit boek belicht de focusgroepmethode vanuit de theorie, deel 2 vanuit de praktijk.

 

Het boek is bestemd voor zowel hbo- als wo-studenten en docenten in een reeks van opleidingen en vakgebieden (onder andere marketing, reclame, communicatie, pr, management, markt- en beleidsonderzoek). Voor onderzoekers biedt het een bruikbaar overzicht van een onderzoeksmethode die zij zich eigen hebben gemaakt of wensen te verkennen en toe te passen. Verder biedt het houvast aan opdrachtgevers van bedrijven en instellingen die in de praktijk te maken hebben met deze onderzoeksmethode en grip willen houden op de kwaliteit en het rendement van door derden uitgevoerd focusgroeponderzoek.

Bestellen

Je kunt dit boek bestellen in de webshop van Boom Hoger Onderwijs.